Een lezing van Alfa Accountants en Adviseurs in Dodewaard voor 23 maart a.s. vanaf 19.00 uur.

Te behandelen onderwerpen:
-Salaris en personeel
-Arbowetgeving
-Betalingsrechten
-Subsidies (o.a. asbest)
-Het verdwijnen van de VAR in kombinatie met het invoeren van de wet DBA.

Het betreft onderwerpen, die voor veel boomkwekers van belang zijn.

Leave A Comment

Receive the latest news in your email
Table of content
Related articles