0
Actuele ledenstand

Welkom op onze site!

Als bestuur van de boomteelt studieclub heten wij u van harte welkom op onze site. Onze voornaamste doelstelling in kennisoverdracht in de ruimste zin van het woord, u vindt op complete lijst van onze doelstellingen op de pagina organisatie. Jaarlijks organiseert de boomteelt studieclub gemiddeld 2-3 kennisbijeenkomsten, 1-2 spuitlicentiebijeenkomsten en om de 2-3 jaar een excursie (binnen of buitenland). Zoals u links naast deze tekst kunt zien mogen we trots zijn op een groot aantal betrokken leden.

Over de studieclub

De boomteeltstudieclub is onderdeel van TCO maar heeft haar eigen ledenbestand. Alle geïnteresseerde kunnen op deze wijze lid worden van onze studieclub. De “Boomteeltstudieclub Opheusden TCO” heeft als primair doel: de kennisoverdracht  t.b.v. haar leden in de ruimste zin van het woord.

De studieclub heeft voor haar eigen interne gang van zaken een eigen huishoudelijk reglement. Onderdelen in dit huishoudelijk reglement: vergaderschema, de wijze van samenstellen van de agenda, taakverdeling binnen de werkgroep en portefeuillehouders.

Jaarlijks, voor 1 februari, stelt de studieclub een activiteitenplan op. Deze gegevens worden gemeld in het activiteitenplan van “Tree Centre Opheusden”.

De studieclub heeft haar eigen identiteit en werkt nauw samen met de vereniging “Tree Centre Opheusden” en functioneert als een werkgroep binnen de organisatie TCO.

 Boomteeltstudieclub Opheusden :
  • Organiseren van thema avonden, waarbij er lezingen gegeven worden
  • Organiseren van excursies.
  • Organiseren van spuitlicentiebijeenkomsten
  • Het stimuleren van kennisoverdracht
  • Opleidingen

Bijeenkomsten